BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Du Gamtos pažinimo keliai

“Viskas, ką pasiekė šiuolaikinė fizika, praktiškai be formulių, bet labai glaustai išdėstyta senosios Indijos vedų knygose. Egzistavo ir egzistuoja du Gamtos pažinimo keliai. Vieną atstovauja vakarietiškasis mokslas, tai yra žinios gautos eksperimentų, įrodymų ir t.t. būdu. Kitas – Rytietiškas, tai yra žinios gautos iš išorės, ezoteriniu keliu, pavyzdžiui meditacijos būsenoj. Ezoterinės žinios negaunamos, jas žmogui duoda. Taip atsitiko, kad kažkuriam tai etape ezoterinis kelias buvo prarastas ir susiformavo kitas – nepaprastai sudėtingas ir lėtas kelias. Per paskutinį tūkstantį metų mes priėjom prie tų žinių, kurios Rytuose buvo žinomos daugiau kaip prieš 5 000 metų.”

Akademikas Akimovas,

Rusijos Gamtos Mokslų Akademija

Tą patį tvirtina ir pačios vedos. Jos sako, kad žinias galima gauti nusileidžiančių arba kylančių žinių būdu. Nusileidžiančios žinios pasiekia mus per autoritetingų mokytojų seką iš paties Aukščiausiojo Dievo Asmens. Tai yra tokie autoritetingi šventraščiai kaip Biblija, Vedos ir Koranas. Kylančios žinios, tai eksperimentinis pažinimo kelias, kuris yra nepaprastai lėtas, brangus, agresyvus(žiaurūs eksperimentai su gyvais organizmais) ir galų gale vistiek besiremiantis į nusileidžiančias žinias. Beje, nusileidžiančių žinių dėka galima pažinti tiek materialią, tiek dvasinę gamtą, o kylančių - tiktai materialią.

Rodyk draugams

Centrinių bankų valdžia


1932 m. 40% Verglio (Austrija) bendruomenės gyventojų neturėjo darbo. Bendruomenė buvo paskendus skolose. Burgomistro iniciatyva, 1932 m. bendruomenė išspausdino savo taip vadinamus “darbo čekius”, kurie buvo pririšti prie šilingo. Jais bendruomenė apmokėjo tilto ir rotušės statybą, kelių ir vandentiekio remontą, miško sodinimą. Už vietinius pinigus buvo parduodami produktai ir rūbai. Jie cirkuliavo uždaru ratu. Per metus bedarbystė Verglyje sumažėjo 25%, nors visoje Austrijoje išaugo dar 10%. Bendruomenės valiuta cirkuliaro 40 kartų greičiau už oficialiąją valiutą. Kai kurie gyventojai vietinius mokesčius stengėsi apmokėti netgi avansu. Visa tai truko 14 mėnesių ir apėmė 6 000 gyventojų. Daugiau kaip 200 Austrijos bendruomenių nusprendė sekti šiuo pavyzdžiu. Tačiau Austrijos Nacionalinis Bankas padavė ieškinį į Aukščiausiąjį teismą, apie šios alternatyvios sistemos uždraudimą ir 1933m. jos jau nebeliko.

Versta iš: http://www.nccg.ru/site.xp/050057049049124057051055124.html

Rodyk draugams

Tobula Visata

Senuosiuose vedų manuskriptuose, rašytuose prieš 5 000 metų, sakoma:
“Dievo Asmuo yra tobulas ir kadangi Jis visiškai tobulas, tai viskas, kas iš Jo kyla, taip pat ir materialusis pasaulis, yra tobula. …Viskas, kas gyva ir negyva šioje Visatoje, priklauso Viešpačiui ir yra Jo valioje. Todėl žmogus turi imti tik būtiniausius dalykus, kurie skirti jam kaip jo dalis, ir nesikėsinti į kitką,  gerai žinodamas, kam viskas priklauso. Jei žmogus taip elgsis, tai norės gyventi šimtus metų, nes tuomet jo ne veiks veiksmo ir atoveiksmio dėsnis.”
Laozi antrina:
“Manai, gali paimti į rankas Visatą ir padaryti ją tobulą?
 Netikiu, kad tai būtų įmanoma.

 Visata yra šventa.
 Negali padaryti jos dar tobulesnės.
 Jei norėsi pakeisti, tu ją pražudysi.
 Jei norėsi sulaikyti, ji išslys tau iš rankų.”

Iš to matome, kad senų senovėje gyvenę mūsų protėviai puikiausiai suvokė Visatos šventumą, tobulumą ir gyveno saikingai, harmonijoje su gamta. Šiuolaikinis mokslas, taip pat patvirtina šią mintį. Įrodyta, kad atomai, molekulės, ląstelės, audiniai, žmonių ir kitų gyvių organizmai, planetos ir netgi galaktikos yra sudėtingiausios struktūros dariniai. Natalija Bechtereva, Rusijos Mokslų Akademijos akademikė, ilgą laiką buvusi smegenų Instituto direktore, kartą pasakė: “Visą savo gyvenimą pašvenčiau pačio tobuliausio organo - žmogaus smegenų - tyrinėjimams. Ir priėjau prie išvados, kad tokio stebuklo atsiradimas be Kūrėjo, neįmanomas. Smegenų evoliucija, apie kurią kalbėjo antropologai, praktiškai nereali.”

Rodyk draugams